Conditionering en vlokkulering van slib
  Slib ontwatering   Kationische, anionische en niet -ionische flocculeringshulpmiddelen, emulsie of poedervormig.
  Reiniging van oppervlakte water.   Met middel, hoog en zeer hoog moleculairgewicht, zowel enkel als meervoudig polymeerstructuren
  Flocculering van industrieel Afvalwater   Behandeling van communaal en industrieel slib.
  Filtratiehulpmiddelen   gebruik als filtratiehulpmiddel, flocculeringsmiddel, voor het indikken of ontwatering van slib of mineralen.
  Eindickung industrieller und kommunaler Klärschlämme    
       
  Producten   Inzets gebied
  Kationische poederproducten   voor slibontwatering, reinigen van oppervlaktewater, flocculeren van industrieel afvalwater, recyclingwater, ...
  Kationische emulsieproducten   voor slibontwatering, reiniging van oppervlaktewater, filtratiehulpmiddel, flocculeringshulpmiddel voor centrifuges, indikken van communalen slibopvang
  Anionische poederproducten   zuiveren van drink- en industriewater, reinigen van industrieel verontreinigd water, filtratiehulpmiddel voor het indikken van mijnbouwslib, ...
  Anionische emulsieproducten   filtratiehulpmiddel bij vacuüm- of persfilters, voorindikken van industrieelslib, ontwatering van mineralen, ...
  Niet- ionische poederproducten   zuiveren van drink- en industriewater, reinigen van industrieel afvalwater, filtratiehulpmiddel voor mijnbouwslib, ...
  Niet- ionische emulsieproducten   filtratiehulpmiddel bij vacuüm- of persfilters, voorindikken van industrieelslib, ontwatering van mineralen, ...