Data bescherming verklaring
Verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder in de EU-gegevensbescherming verordening (DSGVO), is:
EFA Chemie GmbH
Kreuzherrenstrasse 11-19
D-32676 Lügde
Duitsland
Telefoon + 49-(0) 5283-9809-0
Fax: + 49-(0) 5283-1478
E-mail: mail@efa-chemie.de

Gedelegeerd bestuurder: Torben Engelhardt, Falkenhagen

Register rechtbank: Amtsgericht Lemgo HRB 5241
BTW-nummer: Finanzamt Detmold 313/5724/0481
BTW-identificatienummer: DE 164 220 243

Rechten van de Betrokkene
Ten allen tijde kunnen volgende rechten worden verleend over de door u aan onze functionaris voor gegevensbescherming opgegeven contactgegevens:
  • Informatie over uw aan ons verleende gegevens en de verwerking ervan,
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens,
  • Schrapping van uw gegevens bij ons,
  • Beperking van de verwerking van de gegevens, als we vanwege wettelijke verplichtingen deze niet mogen verwijderen
  • Verzet tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en
  • Gegevens overdraagbaarheid, tenzij u heeft ingestemd of een contract met ons heeft gesloten voor de verwerking van de gegevens.
Als u ons toestemming heeft gegeven, kunt u dit op elk gewenst moment in de toekomst herroepen. U kunt zich op elk gewenst moment bezwaren en hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit, is afhankelijk van de provincie waar u verblijft, uw werk, of de vermeende inbreuk. Zie voor een lijst van toezichthoudende autoriteiten: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Doeleinden van de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke entiteit en derden
We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats. Wij vermelden uw persoonsgegevens aan derden alleen, als:
  • U daar uw uitdrukkelijke toestemming daartoe geeft.
  • deze nodig is voor verwerking in een contract met U,
  • de verwerking door de uitvoering van een wettelijke verplichting is vereist,
De verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de legitieme belangen en er geen reden is om te geloven dat uw gegevens interessant zijn voor doorgeven.

Uitwissing of afscherming van gegevens
Wij voldoen aan de beginselen van gegevens vermijding en minimalisering van opslag van deze gegevens. We slaan uw persoonlijke gegevens dus alleen op zolang het noodzakelijk is om de bovenstaande doelen te bereiken en als we ons dienen te houden aan de door de beoogde wetgever vastgestelde bewaartermijnen. Na beëindiging van de respectieve doel of het verstrijken van deze termijnen, worden de bijbehorende gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

Contact formulier
Neem met betrekking tot uw vragen contact met ons op via E-Mail of het contactformulier. U geeft ons hiermee direct uw vrijwillige toestemming met het oog op de contactpersoon gegevens. Hiervoor is minimaal een geldig e-mailadres benodigd. Dit is nodig voor de toewijzing van het verzoek en de daaropvolgende antwoorden op uw vragen. De andere informatie is optioneel. De door u verstrekte informatie zijn opgeslagen met het oog op de verwerking van uw verzoek, alsmede voor de follow-up vragen. Persoonlijke gegevens worden automatisch verwijderd na de voltooiing van het verzoek.

Wijzigen in onze privacy policy
Wij behouden ons voor om dit privacybeleid aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of aan de data beschermingsverklaring van onze diensten, die bijvoorbeeld met de introductie van nieuwe diensten kan veranderen. De nieuwe privacyverklaring is van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de privacy officer
Als u vragen over gegevensbescherming hebt, stuur ons dan een E-Mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van de gegevens in onze organisatie: Torben Engelhardt ( engelhardt@efa-chemie.de ) )

Origineel
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: