Imprint
EFA Chemie GmbH
Kreuzherrenstrasse 11-19
D-32676 Lügde
Deutschland
Telefon +49-(0)5283-9809-0
Telefax: +49-(0)5283-1478
eMail: mail@efa-chemie.de

Managing Director: Torben Engelhardt, Falkenhagen

Geregistreerd bij: Amtsgericht Lemgo, HRB 5241
Fiscaal nummer: Finanzamt Detmold 313/5724/0481
BTW-nummer: DE 164 220 243Disclaimer

1. Online Content
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik van de informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten.
Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, toevoegen, verwijderen of tijdelijk of permanent.

 2. Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("Hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteurliggen, zou de aansprakelijkheid alleen voordoen in het geval van kracht, waarin de auteur zich bewust is van de inhoud en het technisch mogelijk is en redelijk om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er geen controle wordt gedaan op illegale inhoud op de gelinkte pagina's. Tevens de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's, de auteur controleert. Daarom distantieert hij zich van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die zijn gewijzigd na de link. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin de externe toegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de onbruik van dergelijke informatie, alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet degene die is gekoppeld aan deze pagina's.

3. Auteursrechten en handelsmerken
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten, ten aanzien van zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.
Alle binnen het internet aangeboden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de rechten van de eigenaar. De loutere vermelding houdt niet in dat niet merken zijn beschermd door de wet!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf blijft als enige met de auteur. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy Policy
Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, de input van deze gegevens vrijwillig plaats vindt. Alle informatie die wij verkrijgen via deze website zal niet openbaar worden gemaakt aan derden. De gebruikers alle gegevens, inclusief persoonlijke in de zin van de Federal Privacy Act, als onderdeel van onze elektronische verwerking van gegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt. Het gebruik van het impressum of vergelijkbare gegevens van gepubliceerde postadressen, telefoon-en faxnummers en e-mailadressen voor het versturen van ongevraagde informatie is verboden. Juridische stappen tegen de verzenders van spam mails die in overtreding zijn van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document blijven in hun inhoud geldig.

Fouten en veranderingen voorbehouden.